آشنایی با NED

صندوق ملی مردم سالاری (NED) یک بنیاد خصوصی غیرانتفاعی است که خود را متعهد به پرورش دادن و تقویت نهادهای مردم سالاری در سرتاسر جهان می داند. NED هر سال بیش از 1000 کمک مالی برای پشتیبانی از پروژه های گروه های غیردولتی فعال در زمینه مردم سالاری در بیش از 90 کشور جهان اعطا می کند.

این صندوق از زمان تاسیس خود در سال 1983 تاکنون در کلیه چالش های مردم سالاری در تمام دنیا حضور فعال داشته و به نهادی چند وجهی (پردامنه) بدل شده که فعالیتها و منابع آن زمینه ساز تبادل دانش و افکار میان فعالان، کارورزان و دانش ورزان مردم سالاری در سرتاسر جهان است.  

نهادی منحصر بفرد

NED نهادی منحصر بفرد است. ماهیت غیردولتی این صندوق قابلیت انعطافی به آن می بخشد تا بتواند در دشوارترین شرایط که در برخی از نقاط جهان شاهد هستیم، فعالیت کرده و هرگاه زمینه ای برای تغییرات سیاسی وجود داشته باشد سریعاً واکنش نشان دهد. NED متعهد به رشد و توسعه نهادهای مردم سالاری مانند احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، بازارهای آزاد و سازمانهای تجاری و نیز بسیاری از ارکان جوامع پویای مدنی در خارج است تا از این طریق، حقوق بشر، رسانه های مستقل و حاکمیت قانون تثبیت گردد.

این رویکرد همه جانبه در خدمت ابعاد مختلف مردم سالاری است و تاریخچه NED نشان می دهد که رویکردی بسیار موثر و عملی بوده است. پشتیبانی و کمک های NED به گروه های حاضر در کشورهای دیگر که بخش اعظم آن با بودجه کنگره آمریکا تامین می گردد بیانگر پیام همبستگی و اتحاد ما با طرفداران مردم سالاری است که در راه اعتلای آزادی و حقوق بشر فعالند و اغلب در گمنامی و انزوا بسر می برند.

صندوق باور دارد که آزادی یک خواسته فراگیر و جهانشمول انسانی است که با توسعه نهادها، رویه ها و ارزشهای مردم سالاری تحقق خواهد یافت. مردم سالاری با انتخابات تک محوری محقق نمی گردد و نباید بر اساس مدل موجود در آمریکا و یا هیچ کشور خاص دیگری بنا نهاده شود. مردم سالاری بر اساس نیازها و آداب و سنن فرهنگهای سیاسی گوناگون شکوفا می شود. صندوق با حمایت و پشتیبانی از این فرایند سعی دارد پیوند میان جنبشهای مردم سالاری در خارج و مردم آمریکا را تقویت کند — پیوندی که اساس آن تعهدی مشترک به دولت نماینده مردم و آزادی بعنوان شیرازه زندگی است.

دو حزبی و شفاف

NED از ابتدای کار تاکنون همیشه دو حزبی بوده است. NED که بطور مشترک توسط جمهوری خواهان و دموکرات ها تاسیس شده توسط گروهی متشکل از هر دو حزب بطور متوازن مدیریت می شود و از حمایتهای کنگره در یک طیف سیاسی گسترده بهره مند است. NED شفافیت و مسئولیت پذیری را سرلوحه فعالیتهای خویش می داند همانطور که پایه گذاران ما اعتقاد داشتند ترویج مردم سالاری در کشورهای دیگر باید با رویه ای باز انجام شود.

ما اطلاعات مربوط به تمام کمک هزینه ها و فعالیتهای خود را در این وب سایت منتشر می کنیم، کنگره آمریکا و وزارت امور خارجه بر کارهای ما نظارت دارند و تحت ممیزی مالی مستقل نیز قرار داریم.

مردم سالاری یعنی آزادی مردم در تعیین سرنوشت خود.

اجرا و عملی ساختن این حق مستلزم ایجاد نظامی است که تضمین کننده آزادی بیان، باور و ارتباطات و وابستگی های مدنی، انتخابات آزاد و رقابتی، احترام به حقوق غیرقابل انکار افراد و اقلیتها، رسانه های ارتباطی آزاد و حاکمیت قانون باشد.

“بیانیه اصول و اهداف”، 1984 

Share