Learn About Where We Work

Explore Regions
 • در مورد برنامه های وامهای مربوط به NED

  بنیاد ملی دموکراسی ((NED، سالانه به صدها سازمان غیر دولتی در سراسر جهان که در جهت ارتقاع اهداف دموکراسی و برای پایداری انستیتوهای دموکراتیک فعالیت میکنند، وامهای مستقیم اعطا مینماید.

  آشنایی با NED

 • امداد مالی NED به چه کسانی تعلق میگیرد؟

  NED تنها به سازمانهای غیر انتفاعی و غیر دولتی امداد مالی میرساند، که ممکن است شامل سازمان های مدنی، انجمن ها، رسانه های مستقل و دیگر سازمان های مشابه باشد.

  NED درخواستهائی را تشویق میکند که در حیطه های مختلف فعالیت میکنند، از جمله دموکراسی های تازه تاسیس، کشورهای نیمه استبدادی، جوامع بسیار سرکوبگر و کشورهای تحت انتقال به دموکراسی.

  NED کمک های مالی به افراد، سازمان های دولتی، یا نهادهای تحت حمایت دولتی از جمله دانشگاه های دولتی را نمی نماید.

 • NED ازچه نوع برنامه هائی پشتیبانی میکند؟

  NED: علاقه مند به پیشنهاد ات محلی، سازمان های مستقل برای برنامه های غیر حزبی که پیگرد موارد ذیل میباشند

  • به ترویج و دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون میپردازند.
  • به تقویت فرآیندهای دموکراتیک سیاسی و نهادهامیپردازند.
  • به ارتقاع آموزش و پرورش مدنی بپردازند.
  • از حل دموکراتیک مناقشه پشتیبانی نمایند
  • از حل دموکراتیک مناقشه پشتیبانی نمایند
  • به تقویت گسترده ای مبتنی بر اقتصاد بازار بپردازند
  • به حمایت از آزادی اطلاعات و استقلال مطبوعات میپردازند
  • به تقویت ایده ها و ارزش های دموکراتیک میپردازند
  • به ترویج پاسخگویی و شفافیت بپردازند
  • به تقویت سازمان های جامعه مدنی بپردازند

  همانطور که در بیانیه اصول و اهداف مشخص شده است باشد NED تمامی پروژه های پیشنهادی باید مطابق با اهداف عمومی

  لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های تحت پشتیبانی NED در هر منطقه، به جائی که ما در آن کار میکنیم ( Where We Work ) مشاهده کنید.

 • امداد مالی چگونه تصمیم گیری می شود؟

  تصمیم گیری بر اساس سه ماهه توسط هیئت مدیره NED گرفته میشود. هیات مدیره عوامل زیر را در نظر میگیرد:ت

  • چگونگی تناسب طرح با اولویت های کلی موقوفه،
  • ارتباط کمک مالی به نیازهای خاص و شرایط در یک کشور خاص،
  • تعهد دموکراتیک و تجربه متقاضی.
 • تاریخ ها و مهلت ها:

  تاریخ جلسات آینده هیئت مدیره و مهلت تسلیمی پیشنهادات:

  مهلت تسلیمی پیشنهادات

  20 سپتامبر 2023

  11 ژانویه 2023

  11 مارس 2024

  3  ژوئن 2024

  طرح های ارسال شده خارج از مهلت در جلسه بعدی هیئت مدیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  جلسه هیئت مدیره

  12 ژانویه 2024

  22 مارس 2024

  14  جون 2024

  13  سپتامبر 2024

 • الزامات مربوط به درخواست نامه

  همه درخواست نامه ها باید شامل موارد زیر باشند:

  • صفحۀ طرح NED
   این فرم اطلاعات سازمانی پایه را جمع آوری می کند.
  • شرح طرح ها
   این توصیف نوشته شده از پروژه ای است که شما می خواهید با کمک مالی NED انجام دهید. لطفا دستورالعمل های پیشنهادی را دنبال نمائید. شما میتوانید طرح پیشنهادی را به زبان انگلیسی و یا به زبان محلی خود آماده نمائید. پیشنهادات طرح باید حدود 10 صفحه باشد.
  • ارزیابی موقت (فقط برای تجدید طرح ها)
   این ارزیابی قبلی سازمان شما با کمک مالی NED است(در صورتی که وجود داشته باشد). این باید به عنوان بخشی از طرح پیشنهادی گنجانده شود.
  • بودجۀ طرح
   این شرح مالی از پروژه شما است که می خواهید با کمک مالی NED به انجام آن بپردازید و باید مربوط به فعالیت ها در طرح پیشنهاد شده باشد. در صورت امکان، لطفا دستورالعمل های طرح و استفاده از قالب بودجه را دنبال کنید.
  • ثبت اسناد (در صورت اطلاق)
   لطفا گواهینامه ثبت نام خود را و یا اسناد دیگری که نشان دهندۀ وضعیت حقوقی سازمان شما است ارائه دهید.

   اگر سازمان شما ثبت نشده است، این اسناد و مدارک مورد نیاز نمی باشد. در قبال، لطفا توضیح دهید (در ورق پوشش پیشنهاد) که چرا سازمان شما ثبت نشده است ونیز وضعیت هر برنامه ایکه در حال انتظار برای ثبت نام میباشد..

 • چگونه درخواست نمائید؟

  تمامی اسنادی را که در “الزامات درخواست نامه” قید شده است، فراهم نمائید.

  درخواست با اینترنت (ترجیهی):

  دستورالعمل های درخواست آنلاین را گام به گام مطالعه نمائید
  زمانی که آماده هستید، نرم افزار آنلاین زیر را برای شروع روند کلیک کنید. از شما خواسته خواهد شد که برای ایجاد یک حساب کاربری برای سازمان شما اقدام نمائید. در صورتی که قبلا یک حساب کاربری (آنلاین) داشته باشید، شما ممکن است در استفاده از حساب موجود سازمان خود به آن وارد شوید.

  درخواست با ایمیل:

  کلیۀ اسناد درخواست را به آدرس ایمیل Proposals@ned.org. بفرستید.

  درخواست با پست:

  کلیۀ اسناد درخواست را به آدرس بنیاد ملی دموکراسی به شرح زیر بفرستید:
  National Endowment for Democracy
  Attn: Grant Proposals
  1201Pennsylvania Ave NW, Suite 1100
  Washington, DC 20004 USA

  درخواست بافاکس: 

  +1 (202) 378-9407

 • آیا به کمک نیاز دارید؟

  Iدر صورت نیاز به کمک در الزامات طرح و یا در سیستم درخواست با اینترنت، با این مرکز تماس بگیرید:Proposals@ned.org.

  اگر سوالی در مورد پروژه خود ویا در مورد برنامۀ وام NED دارید، با کارکنانNED منطقه در آدرس های زیر تماس بگیرید:

  AfricaProposals@ned.org :آفریقا

  AsiaProposals@ned.org: آسیا 

  EuropeProposals@ned.org :اروپا

  EurasiaProposals@ned.org: اروآسیا

  AmericaLatina@ned.org :آمریکای لاتین و کارائیب

  MENAProposals@ned.org :خاور میانه و آفریقای شمالی

  GlobalProposals@ned.org :جهانی

  If اگر می خواهید با کسی صحبت کنید، شما ممکن است با استفاده از شمارۀ  +1 (202) 378-9700 با NED تماس بگیرید..

 • منابع

  Proposal Guidelines :: PDF

  Budget Template :: XLS

  کمک مالی نمونه : هزینۀ خط اقلام :: PDF

  Proposal Cover Sheet :: PDF doc

  Additional Guidance :: PDF
  (Information on objectives, evaluation plans, and budget preparation)

Learn About Where We Work

Explore Regions