NED Statement on Racism and Democracy in Farsi

[Read our Statement on Racism and Democracy in English here.]

اعلامیه NED در مورد نژاد پرستی و دموکراسی

قتل بی رحمانه جورج فلوید توسط یک افسر پلیس در مینیاپولیس موجی از خشم و قهر را برانگیخت که ایالات متحده بعد از ترور دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور از پنجاه سال پیش تا کنون ندیده است. دموکراسی ما چنان به آزمون گرفته شد که مانند آن را اکثریت امریکایی های که زنده اند، به خاطر ندارند. اگر آن چهار نفر افسران پلیس ای که مسئول قتل جورج فلوید اند به طور کامل تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند، و آمریکا خود را کاملاً به اصول عدالت نژادی و برابری همه شهروندان خود متعهد نکند، ما نخواهیم توانست بر این بحران غلبه کنیم و برای التیام زخمهای ملت ما قدم برداریم.

مأموریت NED حمایت از همه افرادی است که برای دموکراسی در سراسر جهان تلاش می کنند، واین مأموریت مبتنی بر همان ارزشهای آزادی و برابری انسانی است که الهام بخش جنبش مسالمت آمیز حقوق مدنی بود که به سیستم جداسازی نژادی و تبعیض قانونی جیم کرو (Jim Crow) در ایالات متحده پایان داد. این ارزش ها ریشه در اعتقادات آمریکایی ها دارد و جنبش حقوق مدنی با اعتصام به این ارزش ها بود که به پیشرفت تاریخی خود دست یافت. اما برای پایان دادن به نژاد پرستی باید تلاش های بیشتر صورت بگیرد. این تلاش ها از ما یک کشور متحد تر و قوی تری می سازد.

محو بی عدالتی هایی که ریشه عمیق در تاریخ و جامعه دارند، چه در اینجا و چه در کشورهای دیگر، کار دشوار است. مبارزه برای عدالت خواهی یک امر متداوم است و امید ما این است که خشم برخاسته از قتل جورج فلوید ، احمد آربری ، برونا تیلور و سایر افرادی که فهرست اسامی آنان طویل است، باعث گردد تا یک اراده سیاسی جدید فرا جناحی برای اصلاح و بهبود دموکراسی ما ایجاد گردد. چنین یک حرکتی نه تنها به نفع کشور خودمان است، بلکه به نفع آن مردمان شجاعی اند که در خط مقدم مبارزات دموکراتیک در سراسر جهان قرار دارند و به ارزش های ما به آزادی انسانی و برابری تحت حاکمیت قانون متعهد اند.

ما باید از حق تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز و آزادی بیان افراد، اینجا در آمریکا و سراسر جهان، با جدیت محافظت کنیم. این حقوق برای سلامت و موفقیت جوامع دموکراتیک لازمی اند. معترضان و مخالفان حق دارند وقتی به شکل مسالمت آمیز راهپیمایی می کنند، امنیت شان تامین و به خواست های شان گوش داده شود. این اصول، یکی از موازین اساسی شناخته شده جهانی و رکن اساسی کاری NED است. تحقق این اصول ، به ویژه در مواردی مانند بی عدالتی های نهادینه شده، نیازمند آن است تا همه انسان ها این ارزش ها را سرمشق رفتار شان در خانه، جامعه و محل کارشان فرار دهند.

امیدواریم که بحران کنونی آرمانهایی را متحقق سازد که دموکراسی ما را قوت ببخشد و به دیگران که متعهد به آرمان های ما به آزادی و کرامت انسانی اند الهام ببخشد.

Share